Logo mạng, tin nhắn SMS: Cách bắn tiền của các mạng di động ở Việt Nam

Logo mang, theme cute, theme hot, themes dep, hinh nen background cute, hinh nen hot, nhac chuong, java game, truyen tranh online, logo mang nokia, cài đặt GPRS, font iphone, font android, theme iphone, theme android, font ios

Cách bắn tiền của các mạng di động ở Việt Nam


Cách bắn tiền nội mạng Viettel

* Giới thiệu dịch vụ:
I-Share là dịch vụ cho phép các thuê bao di động trả trước của Viettel chuyển tiền trong tài khoản cho nhau từ máy điện thoại di động;

* Điều kiện sử dụng dịch vụ:
+ Thuê bao chuyển tiền:
- Thuê bao trả trước có thời gian hoạt động >= 06 tháng (180 ngày) tính từ ngày kích hoạt thuê bao đến ngày sử dụng dịch vụ I-Share.
- Thuê bao đang hoạt động cả 2 chiều tại thời điểm chuyển tiền.

* Cách thức sử dụng dịch vụ:
- Để biết thông tin về dịch vụ, khách hàng gửi mã lệnh theo cú pháp: *136*#
Và ấn OK (nút gọi).

* Để chuyển tiền, khách thực hiện theo 2 bước:
- Bước 1: Khách hàng lấy mật khẩu chuyển tiền.
Khách hàng nhắn tin để lấy mật khẩu chuyển tiền theo 2 cách:
+ Cấu trúc 1: MK gửi đến 136.
+ Cấu trúc 2: MK xxxxxxxx gửi 136 (trong đó xxxxxxxx là 8 ký tự số)
Lưu ý: Khách hàng chỉ được cấp mật khẩu một lần.

- Bước 2: Khách hàng thực hiện chuyển tiền.
Để sử dụng dịch vụ, khách hàng gửi mã lệnh theo cú pháp:
*136*Mat khau chuyen tien*Thue bao nhan tien*So tien chuyen#
Và ấn OK (nút gọi).

Ví dụ:
- Mật khẩu chuyển tiền của khách hàng là: 12345678
- Số tiền khách hàng chuyển là: 50.000 VNĐ
- Số thuê bao nhận tiền là: 01668085828
Khách hàng chuyển tiền cho số thuê bao trên sẽ thao tác trên bàn phím như sau:
*136*12345678*01668085828*50000#
Và ấn OK (nút gọi).

* Thay đổi và cấp lại mật khẩu:
- Thay đổi mật khẩu: khách hàng gọi đến số 900 và làm theo hướng dẫn.
- Cấp lại mật khẩu: khách hàng gọi đến hệ thống 19008198 (phí 200đ/phút) và làm theo hướng dẫn.

---------------------------------------------------------------------------------------

Cách bắn tiền nội mạng thuê bao Vinaphone

Dịch vụ 2Friends cho phép các thuê bao trả trước VinaPhone có thể chuyển tiền từ tài khoản điện thoại trả trước của minh sang tài khoản của thuê bao trả trước VinaPhone khác.

* Đăng ký sử dụng dịch vụ: Soạn tin nhắn với cú pháp:
DK và gửi tới số 999
Hệ thống sẽ nhắn tin thông báo đăng ký dịch vụ thành công và gửi kèm mật khẩu sử dụng dịch vụ (mật khẩu gồm 6 ký tự là các chữ số tự nhiên từ 0 đến 9).
* Lưu ý: Mật khẩu chỉ được cấp 1 lần lúc đăng ký sử dụng dịch vụ.
* Đổi mật khẩu: Để đổi mật khẩu, soạn tin nhắn với cú pháp:
DMK_Mật khẩu cũ_Mật khẩu mới (dấu _ là dấu khoảng trống)
và gửi tới số 999

Trong trường hợp thành công, hệ thống sẽ trả về tin nhắn thông báo đổi mật khẩu thành công và kèm theo mật khẩu mới.

* Lấy lại mật khẩu: Để lấy lại mật khẩu, soạn tin nhắn với cú pháp:
MK và gửi tới số 999

Lưu ý: Trong trường hợp soạn tin nhắn yêu cầu lấy lại mật khẩu tới số 999 thành công, hệ thống sẽ tạm dừng dịch vụ của thuê bao đó. Sau 24h kể từ lúc thuê bao nhắn tin đề nghị lấy lại mật khẩu tới số 999, hệ thống mới nhắn tin trả về thông báo mật khẩu đang sử dụng của thuê bao. Sau khi nhận được SMS thông báo mật khẩu, thuê bao mới có thể sử dụng dịch vụ 2Friends bình thường.

3. Hủy đăng ký sử dụng dịch vụ Trong trường hợp thuê bao muốn hủy đăng ký dịch vụ, soạn tin nhắn với cú pháp: HUY và gửi tới số 999. Trong trường hợp thành công, hệ thống sẽ hủy đăng ký dịch vụ 2Friends của thuê bao đó và có SMS thông báo. Trong trường hợp thuê bao muốn sử dụng dịch vụ 2Friends thì phải đăng ký lại dịch vụ với mật khẩu được cấp mới.

4. Sử dụng dịch vụ - Dịch vụ 2Friends cho phép các thuê bao trả trước VinaPhone chuyển tiền theo nguyên tắc: Tài khoản chính chuyển sang Tài khoản chính, không được phép chuyển từ Tài khoản phụ hoặc Tài khoản chính sang Tài khoản phụ và ngược lại.

- Để thực hiện chuyển tiền cho thuê bao trả trước VinaPhone khác, thuê bao trả trước VinaPhone đã đăng ký sử dụng dịch vụ có thể sử dụng một trong hai cách sau:

* Cách 1: Chuyển tiền qua SMS bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp và gửi tới số 999, câu lệnh cụ thể như sau:
o Để thực hiện chuyển tiền từ tài khoản chính sang tài khoản chính, thuê bao chuyển tiền soạn tin nhắn với cú pháp:
+ CT_Mật khẩu_SĐT nhận tiền_Số tiền chuyển và gửi tới số 999 (trong đó: dấu _ là dấu khoảng trống).
* Cách 2: Chuyển tiền qua giao thức USSD
o Để thực hiện chuyển tiền từ tài khoản chính sang tài khoản chính, thuê bao chuyển tiền bấm:
+ *999*MatKhau*SĐT NhanTien*SoTienChuyen# và ấn OK (nút gọi)

5. Một số lưu ý khi sử dụng dịch vụ
- Thuê bao chuyển tiền:
* Thuê bao trả trước có thời gian hoạt động >= 06 tháng (180 ngày) tính từ ngày kích hoạt hòa mạng VinaPhone.
* Thuê bao đang hoạt động cả 2 chiều tại thời điểm chuyển tiền;
* Số dư trong tài khoản điện thoại lớn >= (số tiền cần chuyển + phí dịch vụ).

- Số tiền và số ngày sử dụng được chuyển
* Số tiền chuyển là bội số của 1.000 đồng; số tiền được chuyển tối đa trong 1 lần là 50.000 đồng, tối thiểu là 1.000 đồng.
* Thuê bao chuyển tiền không bị trừ ngày sử dụng, thuê bao nhận tiền trong trường hợp là thuê bao đang hoạt động (mở 2 chiều) trên mạng thì chỉ được cộng thêm tiền vào tài khoản; trường hợp thuê bao nhận tiền là thuê bao đang bị khóa 1 chiều hoặc 2 chiều thì được cộng cả tiền và ngày sử dụng (số ngày được cộng thêm tương đương số ngày của mệnh giá nạp thẻ dịch vụ Eload cận trên) vào tài khoản.

5. Phí dịch vụ - Phí sử dụng dịch vụ là 1.000 đồng/01 lần chuyển tiền thành công.
- Phí dịch vụ được trừ vào Tài khoản chính của Thuê bao chuyển tiền.

No comments:

Post a Comment

Copyright © Logo mạng, tin nhắn SMS Urang-kurai